Предназначение:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

"Ръководство за потребителя" на Резервирано захранване за циркулационни помпи. (.PDF 150kB)

 

 

Предимства:

 


© INTIEL 2004
Last Update Dec. 03, 2012
Web Design by Plam MediaРезервирано захранване за циркулационни помпи (изход - синусоида) 150W

Предимства:

Предназначение:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

"Ръководство за потребителя" на Резервирано захранване за циркулационни помпи. (.PDF )

 

 

Резервирано захранване за циркулационни помпи UPS 250W